СЛЕД 24.04.2018 г. ИНФОРМАЦИЯТА В ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА ЕДИНСТВЕНО НА АДРЕС

www.varna-necropolis.miroslav.eu 

_________________________________________________________

AFTER 24.04.2018 THE INFORMATION FROM THIS SITE WILL BE AVAILABLE ONLY AT

www.varna-necropolis.miroslav.eu 

_________________________________________________________

Гроб-36-Амулет-бик-1

Най-точното определение за Варненския халколитен (енеолитен) некропол е сензация в света на историята и археологията. На 2 октомври 2012 година се навършиха 40 години от случайното му откриване. До ден днешен редица учени са удивени от фактите и произтичащите от тях въпроси и вече четири десетилетия не могат да решат как точно да вместят изводите от находките в отдавна наложилите се стереотипи за ранните човешки култури. Дали ще погледнете на обекта само като доказателство за съществуването на първата европейска цивилизация, предхождаща хронологично шумерската и египетската, или ще съгласите с „по-стряскащото“ мнение, че тукашното население, овладяло обработката на металите мед и злато, при разселването си дава тласък на Шумер, Египет, Акад, Асирия и т.н. – в никакъв случай няма да останете безразлични! Изпреварил с хилядолетия египетските пирамиди, по-древен от Харапа, Мохенджо Даро и дори от Шумер, поставил въпроси, на които още не е отговорено категорично. Част от находките не само, че биха представлявали гордост за майсторите в Древна Тракия, Древна Гърция и Древен Рим, но успяха да учудят дори японските специалисти по металообработка. Количеството на медните сечива е огромно в сравнение с други синхронни обекти, а съдържанието на златни предмети само в един от гробовете е повече от всичкото злато, открито по целия свят от същата епоха. Стойността на откритието обаче е далеч над материалното му изражение, защото промени представите за зората на човешката цивилизация.

Варненски-халколитен-некропол