МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

СЛЕД 24.04.2018 г. ИНФОРМАЦИЯТА В ТОЗИ САЙТ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА ЕДИНСТВЕНО НА АДРЕС

www.varna-necropolis.miroslav.eu 

_________________________________________________________

AFTER 24.04.2018 THE INFORMATION FROM THIS SITE WILL BE AVAILABLE ONLY AT

www.varna-necropolis.miroslav.eu 

_________________________________________________________

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ

Името „Варненски халколитен некропол“ носят два археологически обекта. По-известният, условно наречен „Варненски халколитен некропол I“, е открит през 1972 г. Разположен е на 400 метра северно от брега на Варненското езеро, в района на Западната промишлена зона (ЗПЗ) на град Варна, на около 4 км. от центъра на града. Наклонът на терена е лек на юг, с надморска височина 12-18 метра. Почвата е глинеста бяла пръст и плътна сивожълта глина с висока киселинност.

Единствено тук по-долу (след информацията за некропол I) ще ви разкажем за некропол II. Данните във всички други страници в този сайт се отнасят само за Варненски халколитен некропол I.

_____________________________________

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ  I

Към 1991 г. парцелът е бил собственост на ДП „Водно строителство“, а след приватизацията на предприятието попада в частни ръце. През 2012 г. след издаден акт за публична държавна собственост управлението на имота е предадено на Министерство на културата. На 28.10.2015 г. правителството на Република България предоставя на Община Варна стопанисването на имота за срок от 10 години. След приключването на последния до момента активен археологически сезон през 1991 г., за района на некропола повече не са полагани никакви видими грижи. Вече е време сагата с явната безстопанственост и немарливост най-накрая да приключи и да се пристъпи към реални действия за оформянето на некропола като туристическа атракция от световно значение. Срамно е, че този археологически обект, прославил България с научната стойност на находките, които при гостуванията в чужбина са неизменно сред основните акценти на всяка изложба, има подобна съдба.

Местоположение на целия свободен парцел според нотариалната скица от 2012 г.:План-1-нов

Парцелът в отдалечен изглед:План-2

Карта:План-4

Как може да се стигне до Варненския халколитен (енеолитен) некропол I:План-3

Отвъд тази ограда, недостъпен за любителите на историята, повече от 25 години пустее Варненският халколитен некропол I (снимката е от февруари 2016 г.). Виждат се сглобяемите къщи за инвентара и обслужването на археолозите:Варненски-халколитен-некропол-08.02.2016

Централната част на Варненския халколитен (енеолитен) некропол I (2016 г.)Некрополът-2016

_____________________________________

ВАРНЕНСКИ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ  II

През 1976 г. близо до северния бряг на Варненското езеро, на разстояние 2 км. западно от некропол I, при строителството на новия домостроителен комбинат в Западна промишлена зона, са открити три гроба (на мъж, на жена и един разрушен), категоризирани като „Варненски халколитен некропол II“, които са с няколко столетия по-древни от погребенията във Варненски халколитен некропол I. Датировката им ги поставя в епохата на ранния халколит (Караново V) или средния халколит (4600-4400 г.пр.н.е). Проучени са при спасителни разкопки и в най-запазения от тях (гроб No.3), наред с около 1000 предмета (почти половината са черупки на средиземноморските мекотели Dentalium и Spondylus; медни гривни, меден пръстен, мъниста от малахит и т.н.), е открито украшение от 31 броя златни мъниста с тегло 4,522 грама и единично мънисто с тегло 0,245 грама, датирани приблизително от периода 4500-4000 г.пр.н.е. (според официалния сайт на Варненски археологически музей) – предполага се, че към момента това са най-старите златни предмети в света, изработени от човек (Забележка: към този период част от учените отнасят няколко златни находки от некропола до Дуранкулак, както и откритото през авгус 2016 г. миниатюрно златно цилиндърче в селищна могила Юнаците – „Плоската могила“на 1,5 км югозападно от с. Юнаците и 6 на км. от Пазарджик  – виж тук). И в трите гроба са намерени човешки останки, единственият до момента антропологичен материал от този период на територията на България. Скелетът в гроб No.3 е сравнително запазен. Изследването е показало, че той принадлежи на 25-30 годишен физически много силен мъж и с внушителен за епохата ръст между 164,1 см. и 177,7 см. (164,1 см. по методиката на Pearson, 176,5 см. измерен в гроба, 177,7 см. по методиката на Trotter-Gleser). Погребаният е положен по гръб в изпънато положение, с глава на север и крака на юг. Този начин на трупополагане на територията на България от халколита е известен само от Варненски халколитен некропол I, Дуранкулашкия некропол и от халколитния некропол при Девня, но тук се касае за по-ранен времеви диапазон. Все пак в съответствие с данните от археологическото проучване, гробният инвентар и близостта на обектите един до друг, може да се предполага, че става въпрос за хора от една и съща етническа група.  Расовата диагноза поставя погребания в европеидната голяма раса, а според таксономичния анализ на Wanke (1955) расовият тип е смесен с най-близка характеристика до динарския расов тип. Проф. Йордан Йорданов е автор на възстановка на главата по черепа. 

За съжаление липсва широко обнародвана информация защо не се е продължило с проучването на този археологически обект, но по откъслечните данни може да се предполага, че районът е „трябвало бързо да бъде застроен“ (?!?) и вече е невъзможно да се проведат други разкопки. Ще е много жалко, ако това е истината, защото значи, че за науката е загубен обект с потенциал равен на този на некропол I, а защо не и с по-голям. Мнението ни е, че на Варненския халколитен некропол II трябва да се отдели по-голямо внимание не само поради факта, че за съществуването му знаят само единици хора, предимно от научните среди, но и защото археологическия и антропологичния материал от него недвусмислено сочи пряка връзка с населението, използвало Варненския халколитен некропол I.

Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II:Варненски-некропол-ІІ-Гроб-3 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – изглед в областта на таза:VHNII-3-Тазова-област Най-старото златно украшение в света (среден халколит) – от гроб No.3, Варненски халколитен некропол II:Най-старото-златно-украшение-в-светаНай-старото-златно-украшение-в-света-2  Най-старото-златно-украшение-в-света-3Най-старото-златно-украшение-в-света-4.1Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – находкиVHNII-3-Общо Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинена подставка за съд:VHNII-3-Глинена-подставка-за-съдVHNII-3-Глинена-подставка-за-съд-2 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинен съд с капак:VHNII-3-Глинен-съд-с-капак Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – глинен съд:VHNII-3-Съд Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – гривни от черупки на Spondylus:VHNII-3-Гривни-от-Spondylus Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – наниз от черупки на Dentalium:VHNII-3-Накит-от-Dentalium Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мъниста от черупка на Spondylus:VHNII-3-Мъниста-Spondylus-117-бр Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мотичка (соха) от еленов рог:VHNII-3-Мотичка-от-еленов-рог Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – мъниста от еленови зъби:VHNII-3-Мъниста-от-еленови-зъби Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – украшения:VHNII-3-Находки Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – сечива и игла от нефрит:VHNII-3-Находки-3 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – наниз от мъниста от малахит и антигорит:VHNII-3-Наниз-139-малахит-2 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – игла от нефрит (дължина – 12,4 cm.):VHNII-3-Игла-от-нефрит-5 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – игла от нефрит (дължина – 12,4 cm.):VHNII-3-Игла-от-нефрит-3 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – игла от нефрит (близък план):VHNII-3-Игла-от-нефрит-4 Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – макара-държател на пробивач и тесла от серпентин (серпентинит)VHNII-3-Макара-и-тесла Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – ритуален предмет от серпентин (серпентинит)VHNII-3-Ритуален-предмет Гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II – находка:VHNII-3-Находки-2 Череп от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II (Изложен в Музея по история на медицината, гр. Варна):VHNII-3-Череп Череп от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II:VHNII-Гроб-3-череп Възстановка на главата по черепа от гроб No.3 от Варненски халколитен некропол II:VHNII-Гроб-3-възстановка

Местоположение на Варненски халколитен некропол II:ВХН-II-карта-1

_____________________________________

През 2000 г. при строителни работи в южната част на Варна е открита колективна находка от пет медни сечива, една кремъчна пластина и една пластинка от обсидиан. Формите и видовете на медните предмети удивително съвпадат с откритите в гроб 43 от Варненския халколитен некропол I. Вероятно находката представлява гробен инвентар на богато къснохалколитно погребение – може би на вожд. (По информация на Варненския археологически музей).